FLADDERMÖSS

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus

 

För tillfället ligger fladdermusguidningarna nere.

Foto: Jens Rydell